• Professor og styremedlem Bjørn Kvalsvik Nicolaysen ved Universitetet i Stavanger mener det er mye godt å hente ved å fusjonere med Høgskolen Stord/Haugesund. Helene Andreassen

– Fusjon kan styrke universitetet

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen er ansattes representant i styret ved UiS. Han mener fusjon med Høgskolen Stord/Haugesund, HSH, kan styrke lærerutdanningen, blant annet.