Svekker kraftbalansen

Tysk kull— og atomkraft, samt gass fra Nederland, ville hjulpet Norge i tørrår. Nå må vi sørge for strømmen selv.