Stor økning av feriegjester

De sentrumsnære hotellene i Stavanger hadde i sommer en økning i antall feriegjester på 20,9 prosent i forhold til i fjor.