Kårstø kan bli utvida

HAUGESUND: Kårstø kan få enda ei milliardutviding. Kapasiteten ved gassbehandlingsanlegget kan bli auka i samband med at gassen frå Mikkelfeltet i Norskehavet skal ilandførast frå 2003.