Et annerledes energiland

Synes du at strømregningen er for høy? Da skal du vite at ingenandre land produserer så mye energi per hode som Norge. Vieksporterer 18 ganger mer energi enn vårt eget elforbruk. Menstrømmen din blir ikke billigere for det.