1000 arbeidsplasser i fare

Usikkerheten har knapt vært større ved Rogalands største industriarbeidsplass Hydro Aluminium Karmøy.