Vanskelig å velge skole

I løpet av korte februar må byens 10. klassinger velge litt av framtiden sin. Og skolene slåss om de beste.