Føring av fravær kan forsvinne

Skulk hører snart historien til: Elever i morgendagens videregående skole vil slippe å få fravær ført i vitnemålet.