Oljestøtte til Braathens

Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) og verkstedklubben på Rosenberg går begge ut med uforbeholden støtte til de ansatte i Braathens.