Sykepleieren krever 30 000 - piloten 400 000

Helikopterflygernes begynnerlønn ligger nesten 100.000 kroner oversykepleiernes topplønn. Begge yrkesgruppene streiker for høyerelønn.