Neppe flertall for milliardbevilgning til gasskraftverk

Det er tvilsomt om det er flertall i Stortinget for å bevilge flere milliarder kroner til Statoil og Hydro dersom selskapene bygger forurensningsfrie gasskraftverk.