Skagen lanserer nytt fond

Forvalter Kristoffer Stensrud har fått et nytt hjertebarn: SkagenKon— Tiki, som hovedsakelig skal investere i «nye markeder».