Irak villig til å stanse oljeeksport uten OPEC

Irak kan tenke seg å stanse oljeleveranser til USA sammen med Iran, uten OPEC på laget, kunngjorde Iraks utenriksdepartement tirsdag.