Sterke og klare elever

Jo, takk som spør. Litt nervøse, men ikke sånn at nervene lå tykt utenpå kandidatene på byens tidligere latinerskole.