- Bruk lokale tilretteleggere eller bli hjemme

Er det mulig å kombinere nulltoleranse for korrupsjon i Statoil og samtidig ha store ambisjoner i korrupte land?