- Kunnskapen forvitrer i oljå

Kunnskapen i norsk oljeindustri kan være verd hele 160 milliarder kroner, nesten like mye som for Houstons oljemiljø. Men forvitringen er i gang.