Høy rente minst ett år framover

De som analyserer pengemarkedene er usikre på alt bortsett fra énting: Det blir likevel ingen renteøkning før jul.