Tre måneders leting

Det aller viktigste i jakten på hybel er å ikke gi seg.