Tror på kraftproduksjon uten forurensning

Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller vil gjerne framstille hydrogen fra naturgass. Ved hjelp av en ny metode vil klimagassen CO2 kommer ut i fast form, som kalk.