Konkurransetilsynet griper ikke inn mot Telenor

Konkurransetilsynet griper ikke inn mot prisforskjeller i mobilmarkedet etter at Telenor Mobil har redusert prisforskjellen.