Høy oljepris hindrer rentefall

Den høye oljeprisen bidrar til at renteforskjellen mellom Norge og utlandet øker, skriver Norges Bank i årets første inflasjonsrapport.