Høykanonens tid er ute

1952 starta produksjonen på Kverneland. I sommar gjekk den siste kanonen frå fabrikken.