Økende interesse for offshore-aksjer

Interessen for offshoreaksjer vil øke utover året fordi oljeselskapene øker letebudsjettene.