Sildemjøl over på lokale hender

Lokale investorar på Haugalandet har lagt inn bod for å kunne kjøpa den kriseramma sildemjølfabrikken som Silfas-konsernet må selja.