Lover ikke varig vern av Lofoten

— Lofoten er for alle praktiske formål en petroleumsfri sone, menbare inntil videre, understreker olje- og energiminister EinarSteensnæs (KrF).