Bush gir etter i stålsaken

President George W. Bush vil oppheve beskyttelsestiltakene mot importert stål.