Skyhøy miljøpris

De tunge globale miljøutfordringene kan ikke løses uten redusert sult og fattigdom. Og en mer bærekraftig matproduksjonen.