Bønder slipper gratis fra dyr miljøavtale

Bøndene slipper nesten gratis fra miljøavtale som krever kutt i de norske ammoniakkutslippene. For to år siden mente SFT at regningen ville bli på minst 60 millioner kroner.