Heller pizza enn fabrikasjon

Pizza er mer spennende enn oljeindustri — i hvert fall tradisjonell fabrikasjon.