Fiskarlaget støtter oljeindustrien

Reidar Nilsen, leder i Norges Fiskarlag, ser ingen betenkeligheter med oljeutvinning i Barentshavet.