Noen fakta om finsk skole

Den finske elevmassen er mer homogen enn i nabolandene.