Frp lover penger til dobbeltspor

Dobbeltsporet på jernbanen mellom Stavanger og Sandnes får etter alt å dømme sin første pengebevilgning over neste års statsbudsjett. Men byggestart er i det blå.