OPEC antyder kutt i oljeproduksjonen

Det kan bli aktuelt med kutt i oljeproduksjonen som svar på de lave oljeprisene, varslet OPEC fredag. En avgjørelse kan tas i neste uke.