Heller finsk enn DnB

De tillitsvalgte i Storebrand vil heller ha fusjon med finske Sampo enn med Den norske Bank.