Ingen renteendring

Norges Bank gjorde ingen endring i renten på sitt hovedstyremøteonsdag. Styringsrenten opprettholdes dermed på 7 prosent.Dagslånsrenten holdes også uendret.