Stoppet uttalelser om fusjon

Konkurranseminister Jørgen Kosmo grep inn for å hindre atoljeselskapenes syn på en fusjon mellom Kværner og Aker Maritimeble kjent før generalforsamlingen i Kværner.