Kritisk uke for oljeprisen

Russlands vegring mot oljekutt, kan velte forsøket på å stabilisere prisene. Reaksjonene i Opec er sterke.