Vil svekke elevrettighet

Elevene har rett til å komme inn på ett av tre grunnkurs. Det vil politikerne gjøre noe med.