Fortvilelse over mulige oppsigelser i Telenor

Telenor Business Solutions skal slankes med 239 årsverk innen utgangen av januar neste år. Mange av de ansatte reagerer med fortvilelse.