Fylket kutter i vei og skole

Teateret og Høgskolen i Stavanger kan glede seg over fylkeskommunale penger neste år. Ellers er det stort sett kutt fylkesrådmann Liv Fredriksen byr på når hun i dag legger fram sitt budsjettforslag.