ABB selger 2400 arbeidsplasser i Rogaland

Etter årelang venting er spenningen utløst. En britisk kjøpergruppeovertar deler av ABBs olje— og gassdivisjon for i underkant av 7milliarder kroner.