Slutt på nasjonale hensyn i SAS

-Det er slutt på den tid da SAS kunne ta nasjonale hensyn når bemanningsspørsmål og andre driftsforhold ble fastlagt.