Forsikringssvindel - som fortjent?

Forsikringsbransjen regner med at fjorårets 935 avslørte tilfellerav forsikringssvindel, bare utgjør ti prosent av den totalesvindelen. Snusket beløper seg anslagsvis til tre milliarder kronerårlig, og bare en fjerdedel av svindlerne blir politianmeldt.