Opprettholder anmeldelsen av Fosen Mek.

­-Hver stein er snudd i denne saken, sier næringsminister AnsgarGabrielsen (H) etter vedtaket om å opprettholde anmeldelsen avFosen Mek. Verksteder.