Fjerndrift av felt videreutvikles

Baker Hughes Inteq har inngått avtale med Telenor-selskapet OilCamp om leveranse av et nettbasert verktøy som støtter operasjoner som flyttes fra plattformen til operasjonssenter på land.