Storfusjon for boligbyggelag

Styrene i Stavanger, Hetland , og Sandnes Boligbyggelag har besluttet å innlede forhandlinger med sikte på fusjon.