• COLOURBOX1070415.jpg Colourbox

Ikke enkelt å bli sjef i klasserommet

Grovt sagt siler elevene ut lærere de ser som svake, og sjekker om læreren er autoriteten sin verdig, viser en dansk undersøkelse.