• PENGER_SCC-AIPub_B_1487021a.jpg Kallestad, Gorm/SCANPIX

SSBs prognoser tilsier høye renter

Bankenes utlånsrenter kommer opp i 7,5 prosent ved utgangen av 2014, ifølge prognoser fra Statistisk sentralbyrå.