• Jan Tore Glenjen

UiS blir del av forskningssenter

Universitetet i Stavanger blir en av samarbeidspartnerne i ett av åtte nye forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Senteret blir ledet av Christian Michelsen Research.