• På Oslo Børs er det fortsatt langt mellom de kvinnelige konsernsjefene.

Kvinner styrer 7 promille av Børsen

Kvinnelige toppsjefer håndterer småpenger på Børsen. Mennene kontrollerer 99,3 prosent av verdiene.